ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดนิทรรศการประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐ วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.

วันที่ 6 กันยายน 2560 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นำโดยนางกิติสา  วงศ์คำ ประธานสภาฯ ดำเนินการจัดนิทรรศการประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 และในเวลา 13.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ

แชร์ข่าวนี้