Monthly Archives - สิงหาคม 2017

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ นำโดยคุณกิติสา วงศ์คำ ประธานฯ ดำเนินการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ นำโดยคุณกิติสา วงศ์คำ ประธานฯ ดำเนินการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 7/2560
วันที่ 16 สิงหาคม 2560  ที่ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านแล้ว 512 คน

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาท้องถิ่น จัดค่ายอาสาคลายร้อนช่วยน้องชายแดน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาท้องถิ่น จัดค่ายอาสาคลายร้อนช่วยน้องชายแดน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเลื่อย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด รายละเอียดการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วยการมอบเงินในการช่วยเหลือโรงเรียน การมอบหนังสือ การติดตั้งพัดลมระบายความร้อน การซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน การทาสีซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอีกด้วย ซึ่งเงิน หนังสือ พัดลม และวัสดุอุปกรณ์ต่างได้มีหน่วยงาน และบุคคลในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมบริจาคมากมาย อาทิสโมสรโรตารี่บุรีรัมย์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ฯลฯ

อ่านแล้ว 546 คน

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านแล้ว 385 คน